EU-Projektkonsult

Ni kan anlita mig som projektledare i olika projekt, främst EU-finansierade sådana. Jag är utbildad EU-projektkonsult bland annat. Ni kan också anlita mig för att få en sammanställning av vilka olika finansieringsformer som skulle kunna vara aktuella för just er utifrån vad ni planerar för aktiviteter eller har för utvecklingsidéer i er organisation.

Under 2013/2014 har jag varit projektledare för tre projekt. I projekten har gjorts förstudier i fyra kommuner om hur tillgängligheten till ridvägar ser ut i de olika kommunerna. Projekten har varit finansierade av Leader Terra et Mare.

EU-logo2_farg LEADER-logo_farg Terra Mare logga RGB